استخدام تراشكار در بندر دير

تاریخ انقضا :1398/6/4

کد :92229

به يك تراشكارجهت كار در يك واحد تراشكاري شخصي واقع در استان بوشهر ،بندرديربا حقوق ثابت دوميليون تومان با مكان خواب وامتياز صبحانه ونهاروشام ويا به صورت درصدي (توافقي)با مكان استراحت بدون امتياز غذا نيازمنديم حق انتخاب با خود طرف قرارداد ميباشد .

شماره تماس ۰۹۳۹۸۶۱۳۸۰۵ 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط