استخدام در گرگان

تاریخ انقضا :1398/6/3

کد :92231

به تعدادي نيرو خانم جهت كاردرتوليدي درزمينه هاي كارگرساده يااطوكارو
چرخ كارنيازمنديم باحقوق ومزاياي فوق العاده وبا تسويه اول هرماه
وبامحيطي متناسب براي بانوان

گلستان.شهرفاضل آباد
آغوئي
زمان تماس: هشت صبح الي شش بدازظهر
09051893634
09303073774 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط