استخدام 5 رديف شغلي يك شركت مهندس مشاور معتبر در سيرجان

تاریخ انقضا :1398/6/26

کد :92282

 شركت مهندس مشاور در سيرجان جهت تكميل كادر فني خود به همكاراني با شرايط زير نياز دارد.
۱- مهندس مكانيك و يا سيويل

به عنوان سرپرست دستگاه نظارت ، با حداقل ۲۵ سال  سابقه كار نظارت ، در پروژه هاي صنعتي و پروژه هاي جنبي آن شامل نظارت بر محوطه سازي

۲- مهندس مكانيك

با تجربه در نظارت بر اجراي تاسيسات و لوله كش صنعتي

۳- مهندس ناظر سيويل

با حداقل ۱۵ سال سابقه نظارت در زمينه ساختمان هاي اداري ، نيمه صنعتي و محوطه سازي

۴- سرپرست دفتر فني

با حداقل ۱۵ سال تجربه در طراحي و يا مهندسي كالرگاهي

۵- نقشه بردار

با حداقل ۷ سال سابقه كار در پروژه هاي ساختماني و ومحوطه سازي

ارسال رزومه همراه با شماره رديف و يا عنوان شغلي به ايميل : careers1390@gmail.com

 

سایت های مرتبط