استخدام برنامه نويس در يك شركت معتبر واقع در تهران

تاریخ انقضا :1398/6/27

کد :92470

يك شركت معتبر، جهت تامين نيروي انساني خود  اقدام به استخدام برنامه نويس در شهر تهران با شرايط ذيل مي نمايد.
شرايط
 مسلط به زبان برنامه نويسي c  و جاوا - داراي سابقه كار مرتبط
مدرك تحصيليحداقل كارشناسي
محل كارخيابان بهشتي    
               

 
                                                  

 

سایت های مرتبط