استخدام صندوقدار، نگهباني و حراست يك مجتمع تجاري در تهران

تاریخ انقضا :1398/6/27

کد :92472

يك شركت معتبر، جهت تامين نيروي انساني خود درمشاغل صندوقداري، نگهباني   و حراست با سابقه مفيد كاري در شهر تهران از افراد واجد شرايط ذيل استخدام مي نمايد:

شرايط:
ساعات كار :  شيفت كاري 12 به 24 - حداكثر 32 سال سن
محل كارخيابان شريعتي  

 

سایت های مرتبط