استخدام مجتمع شير و گوشت ميلك لند (ميهن) در استان مركزي (شهرستان هاي ساوه و زرنديه)

تاریخ انقضا :1398/6/27

کد :92495

 مجتمع شير و گوشت ميلك لند (ميهن) در استان مركزي (شهرستان هاي ساوه و زرنديه) جهت تكميل كادر پرسنلي خود به همكاري رده هاي شغلي زير نيازمند است.

عناوين شغلي :  
كارشناس تغذيه دام (آقا)
كارشناس دامپروري (آقا)
حسابدار (آقا)
واحد آمار / Mis (آقا)
انباردار (آقا)
فني و مكانيك (آقا)
حراست (آقا)
كارگر ساده (آقا)
لطفا رزومه خود را به ايميل اعلام شده ارسال نماييد.

ايميل:  Fmohtasham286@gmail.com

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط