استخدام يك شركت در زمينه طراحي و توليد تجهيزات صنايع نفت_گاز و پتروشيمي در كرج

تاریخ انقضا :1398/6/27

کد :92507

 به مدير كارخانه و مدير توليد توانمند جهت يك شركت معتبر توليدي در حال توسعه در زمينه طراحي و توليد تجهيزات صنايع نفت_گاز و پتروشيمي در كرج نيازمنديم.

آدرس ايميل: asar_co1@yahoo.com
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط