استخدام گسترده و جديد بانك خاورميانه

تاریخ انقضا :1398/6/31

کد :92626

بانك خاورميانه بر اساس نيازهاي واحدهاي اجرايي نيروهاي شايسته را استخدام مي‌كند و تنها رزومه‌هايي كه در آن بازه زماني و از طريق فرم استخدامي موجود در وب‌سايت رسمي بانك تكميل شوند، بررسي مي‌شود. بعد از بررسي رزومه‌ها، از افرادي كه داراي شرايط مورد نياز باشند، براي آزمون و مصاحبه دعوت خواهد شد.
قابل توجه متقاضيان همكاري با بانك خاورميانه:

   پس از بررسي رزومه‌ها ، در صورت كسب امتياز لازم از سوي مديريت سرمايه انساني براي انجام مصاحبه با متقاضيان تماس گرفته مي‌شود.
   تكميل فرم همكاري براي بانك خاورميانه تعهدي ايجاد نمي‌كند.
   تقاضاي همكاري با بانك فقط با تكميل اطلاعات شما در وب سايت رسمي بانك خاورميانه انجام مي‌گيرد.
   مطالب مندرج در ساير وب‌سايت‌ها و نشريات كاريابي و استخدامي به هيچ وجه مورد تاييد بانك خاورميانه نيست.
   نمونه سوال‌هايي كه به عنوان نمونه آزمون استخدامي عرضه و به فروش مي‌رسند جعلي بوده و معتبر نيستند.
   بانك خاورميانه با متقاضيان از طريق پيامك يا ايميل تماس نمي‌گيرد. لطفا به اين گونه تماس‌ها پاسخ ندهيد.
                                                                         تكميل فرم ثبت نام 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط