استخدام چند رده شغلي يك شركت معتبر صنايع غذايي در اصفهان

تاریخ انقضا :1398/6/27

کد :92644

 يك شركت معتبر صنايع غذايي واقع در شهرك صنعتي مورچه خورت اصفهان جهت تكميل نيروي انساني خود استخدام مي نمايد:
عناوين شغلي
مدير داخلي
كارشناس كنترل كيفيت
كارشناس اداري و منابع انساني
كارشناس تبليغات و برندينگ
كارشناس حسابداري

شهر مورد نياز: شمال اصفهان  - گرگاب  - گز

متقاضيان واجد شرايط مي توانند رزومه خود را به آدرس ايميل درج شده ارسال نمايند.

ايميل:  Sfi.employ@gmail.com

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط