استخدام يك شركت توليدي صنعتي معتبر در تهران

تاریخ انقضا :1398/6/27

کد :92675

 به تكنسين برق آقا با ۵ سال سابقه كار با بيمه در يك شركت توليدي صنعتي در تهران نيازمنديم.
ارسال رزومه به آدرس ايميل
آدرس ايميل: ahpiran@yahoo.com
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط