استخدام يك كارخانه معتبر در تهران

تاریخ انقضا :1398/7/10

کد :92709

يك كارخانه معتبر، جهت تامين نيروي انساني خود  اقدام به استخدام منشي خانم  مسلط به تايپ، word و excell با سابقه كار مفيد در شهر تهران با شرايط ذيل مي نمايد:  

 شرايط: حداكثر 30 سال سن- پيگير

حقوق: طبق قانون كار - سرويس 

مدرك تحصيلي: ديپلم به بالا
محل كار: جاده مخصوص  

           

مشاغل پيشنهادي ديگر :

استخدام كارمند اداري (دفتري) در يك شركت معتبر در تهران 

              

سایت های مرتبط