استخدام نيروي خدمات آقا يك شركت در تهران

تاریخ انقضا :1398/7/10

کد :92763

 

يك شركت معتبر، جهت تامين نيروي انساني خود  اقدام به استخدام  نيروي خدمات آقا با سابقه كار مفيد در شهر تهران با شرايط ذيل مي نمايد:  

شرايط : حداكثر سن 30 سال - متاهل - ظاهر مرتب و تيپ اداري - پايان خدمت
حقوق : وزارت كاري، بيمه، صبحانه و ناهار 
ساعت كاري 7 الي 16 و 5شنبه  7 الي 11
محدوده كار : كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج 


 

سایت های مرتبط