استخدام نيروي نگهبان آقا براي مراكز مختلف در مركز و شمال شهر تهران

تاریخ انقضا :1398/7/16

کد :92764

 

يك شركت معتبر، جهت تامين نيروي انساني خود  اقدام به استخدام  نيروي نگهبان آقا  با سابقه كار مفيد در شهر تهران با شرايط ذيل مي نمايد:  

شرايط ذيل :
-سن: حداكثر 35سال
-ساعت كار: 8 الي 18
-قد: حداقل 180 و ورزيده
-ترجيحا داراي سابقه كار مرتبط


 

سایت های مرتبط