استخدام حسابدار ارشد يك شركت بازرگاني واقع در تهران

تاریخ انقضا :1398/7/28

کد :93031

 يك شركت واقع در تهران خيابان شريعتي  حسابدار ارشد  با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط : 
- 40 سال سن

- آقا/ خانم 

-  آشنا به مباحث مالي و مالياتي، ارزش افزوده، گزارشات فصلي همچنين آشنا به نرم افزارهاي مالي مانند سپيدار و شايگان


 

سایت های مرتبط