استخدام مربي مهد كودك يك مهد در تهران

تاریخ انقضا :1398/7/28

کد :93034

 

يك مهد كودك واقع در ميني سيتي از يك نفر خانم  با عنوان مربي مهد كودك  با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:
- ساعت كاري 8 الي16

- الزاما داراي سابقه كار مربي گري

- ترجيحا داراي كارت مربي گري مهد كودك

- كارشناسي رشته هاي مرتبط  
 


 

سایت های مرتبط