استخدام نجار در يك كارگاه صنعتي واقع در تهران

تاریخ انقضا :1398/7/30

کد :93241

 يك شركت  واقع در شهرك صنعتي خاوران و نياوران ، نجار با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط

- حداكثر 45 سال سن

- حقوق،مزايا و سنوات طبق قوانين پرداخت مي شود.


 


 

سایت های مرتبط