استخدام بسته بند يك كارخانه برند مواد غذايي واقع در ايوانكي تهران

تاریخ انقضا :1398/7/30

کد :93242

 يك كارخانه برند مواد غذايي واقع در ايوانكي ، بسته بند خانم/آقا با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط

-حداكثر 40 سال سن

-كار ظريف تزيينات و بسته بندي محصولات كارخانه

- داراي حقوق و مزاياي بالا- داراي سرويس از افسريه

-  محدوده زندگي : افسريه_مسعوديه- بلوار ابوذر_ آهنگ_ پاكدشت_ ورامين_ شريف آباد_ ايوانكي و ...
 


 


 

سایت های مرتبط