استخدام شركت آب و خاك هستي (از شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد شركت توزيع نيروي برق استان البرز) آبان ماه 1398

تاریخ انقضا :1398/7/23

کد :93333

 شركت آب و خاك هستي (از شركتهاي پيمانكاري طرف قرارداد شركت توزيع نيروي برق استان البرز) در راستاي تكميل كادر نيروي انساني مورد نياز خود ، تعداد ۲۰ نفر از آقايان، در رشته هاي شغلي مامور قرائت كنتور، كارگر برقكار،كارگرخدمات و نگهبان (در استان البرز به شرح جدول شماره يك در صفحه۶فايل آگهي ضميمه) را از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه، به ترتيب از بالاترين نمره به شرط بومي بودن به صورت قرارداد حجمي با شرايط ذيل جذب مينمايند.

                                                   جهت ثبت نام اينجا كليك كنيد
  

مشاغل پيشنهادي ديگر:

استخدام شركت مهندسين باختر مشاور در همدان (تمديد مهلت ثبت نام) 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط