استخدام 3 رديف شغلي يك شركت كارگزاري با رتبه الف در تهران

تاریخ انقضا :1398/8/22

کد :93335

شركت كارگزاري با رتبه الف جهت تكميل كادر پرسنلي خود در سمت هاي زيردر تهران  دعوت به همكاري مي نمايد.

۱- كارشناس كامپيوتر فناوري اطلاعات 

۲- كارشناس بازاريابي 

۳- كارشناس امور اداري و پذيرش مشتريان 

ايميل : job@tfbroker.com  

 

مشاغل پيشنهادي ديگر:

استخدام ۴ رديف شغلي يك كارخانه توليدي در تهران 

استخدام 2 رديف شغلي شركت بازرگاني پزشكي واقع در شهرك غرب تهران  

 

 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط