استخدام در 16 رديف شغلي شركت بين المللي ايده پرداز عصر ويرا در تهران

تاریخ انقضا :1398/8/22

کد :93336

 شركت بين المللي ايده پرداز عصر ويرا در فرصت هاي شغلي زير  دعوت به همكاري مي نمايد:

كارشناس فروش (خانم)
 
   تهران
   قرارداد تمام‌وقت


Senior iOS Developer
 
   تهران
   قرارداد تمام‌وقت


Senior Android Developer

       تهران
   قرارداد تمام‌وقت


Product Manager

     تهران
   قرارداد تمام‌وقت

 
Scrum Master

   تهران
   قرارداد تمام‌وقت


DevOps Engineer

       تهران
   قرارداد تمام‌وقت


كارشناس ارشد حسابداري

     تهران
   قرارداد تمام‌وقت

 
طراح UI/UX

   تهران
   قرارداد تمام‌وقت

 
كارشناس تضمين درآمد و بررسي تخلفات تجاري

     تهران
   قرارداد تمام‌وقت


Wordpress Developer

     تهران
   قرارداد تمام‌وقت

 


PHP) Full-Stack Developer)

       تهران
   قرارداد تمام‌وقت


ReactJs) Front-End Developer) 

       تهران
   قرارداد تمام‌وقت

كارمند اداري (خانم) 

       تهران
   قرارداد تمام‌وقت


React Native Developer 

      تهران
   قرارداد تمام‌ وقت 


PHP Developer 

     تهران
   قرارداد تمام‌وقت 

Senior PHP Developer 

      تهران
   قرارداد تمام‌ وقت 

داوطلبان واجد شرايط جهت مشاغل بالا رزومه خود را به پست الكترونيك : job@vira.co.com ارسال نمايند.  

 

مشاغل پيشنهادي ديگر:

استخدام 4 رديف شغلي يك گروه بين المللي در تهران

استخدام يك شركت بين المللي حوزه فولاد در تهران

 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط