استخدام يك شركت فعال در زمينه توليد قطعات ماشين در تهران

تاریخ انقضا :1398/8/22

کد :93337

يك شركت فعال در زمينه توليد قطعات ماشين واقع  در تهران خيابان  شريعتي - بهشتي از يك نفر آقا با عنوان شغلي خدمات با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:
- حداكثر 40 سال سن
- داراي موتور، گواهي نامه موتور و ضامن معتبر 
- حقوق توافقي، اضافه كار، بيمه از روز اول و كارانه 
 


 

سایت های مرتبط