استخدام يك شركت حمل و نقل بين المللي واقع در تهران

تاریخ انقضا :1398/8/16

کد :93416

 يك شركت حمل و نقل بين المللي واقع در محدوده پارك ساعي از يك نفر خانم يا آقا با عنوان شغلي كمك حسابدار با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط: 
حداقل ليسانس رشته هاي مرتبط
تسلط كامل به زبان تركي آذري
داراي سابقه كار كمك حسابداري
ساعت كاري:8:30 الي 16:30
5شنبه ها تا ظهر
حقوق توافقي
 


 

سایت های مرتبط