استخدام چندين رديف شغلي يك شركت پتروشيمي بخش خصوصي در تهران

تاریخ انقضا :1398/8/10

کد :93554

 شركت پتروشيمي بخش خصوصي در تهران دعوت به همكاري مي نمايد:
كد شغل انواع شغل تحصيلات شرايط احراز
۱۰۱ مدير مالي كارشناس ارشد مديريت مالي ترجيحا دكترا بيش از ۷ سال سابقه كار حرفه اي ، تامين اعتبار ، تحليل صورت هاي مالي تخصيص منابع ، تحليل نسبت هاي مالي ، خانم/آقا
۱۰۲ رئيس حسابداري كارشناس حسابداري ترجيحا كارشناس ارشد بيش از ۵ سال سابقه كار حرفه اي در شركت هاي بازرگاني ، دفاتر قانوني ، قانون ماليات ، حسابداري مديريت و تراكنش هاي ارزي ، خانم /آقا
۱۰۳ كارشناس ارشد بازرگاني خارجي مهندس شيمي /مديريت /بازرگاني mba حداقل ۵ سال سابقه فعاليت در حوزه مواد شيميايي ، تسلط كامل به زبان انگليسي ، مكالمات و مكاتبات ، خانم /آقا
۱۰۴ كارشناس ارشد بازاريابي و فروش مهندس شيمي /مديريت /بازرگاني mba حداقل ۵ سال سابقه فعاليت در حوزه مواد شيميايي ، خانم/آقا

ارسال رزومه به : petrochemi.iran@gmail.com

ذكر عنوان شغلي در قسمت subject الزامي است.

 

مشاغل پيشنهادي ديگر:

استخدام يك شركت توليدي در زمينه تجهيزات نفت و گاز درتهران  

استخدام 8 رديف شغلي يك شركت مهندس مشاور در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي در تهران  

 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط