استخدام 16 رديف شغلي يك شركت مهندسي و عمراني (گريد ۱) واقع در تهران

تاریخ انقضا :1398/8/16

کد :93811

 يك شركت معتبر مهندسي و عمراني (گريد ۱) در راستاي تكميل كادر انساني در يكي از پروژه هاي ساختماني خود در استان تهران از افراد واجذ شرايط و مستعد با شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

متقاضيان مي توانند رزومه هاي خود را با درج كد پست درخواستي در موضوع ايميل به آدرس :  hr1396hr@gmail.com

۷۰  - مدير پروژه ۲۰ سال ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط
۶۰ - سرپرست كارگاه ۱۵ سال ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط
۶۱ - سرپرست اجرا،كارشناس اجرايي ۱۰-۵ سال ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط
۶۲ - سرپرست دفنر ، كارشناس فني ۱۰-۵ سال ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط
۶۳ - سرپرست ، كارشناس امور قراردادها ۳-۷ سال ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط
۶۴ - سرپرست كارشناس كنترل پروژه ۳-۷ سال ليسانس مهندسي عمران يا ساير رشته هاي مرتبط
۶۵ - سرپرست مالي ، حسابدار ۳-۷ سال ليسانس حسابداري يا ساير رشته هاي مرتبط
۶۶ - سرپرست انبار ، انباردار ۳-۷ سال ليسانس رشته هاي مرتبط – ديپلم
۶۷ - سرپرست پشتيباني ، مسئول خريد ۱۰-۵ سال ديپلم به بالا
۶۸ - سرپرست اداري ، كارشناس اداري ۳-۷ سال ليسانس رشته هاي مرتبط
۶۹ - سرپرست HSE، افسر HSE ،كارشناس ايمني ، بهداشت حرفه اي،  7- 3  سال سابقه
۷۱ - سرپرست نقشه برداري، نقشه بردار ۳-۷ سال ليسانس نقشه برداري
۷۲ - سرپرست برق و تاسيسات، تاسيساتي ۵-۷ سال ليسانس مرتبط ، فوق ديپلم /ديپلم صنعتي
۷۳ - سرپرست ماشين آلات، دفتر فني ماشين آلات ۱۵ سال ليسانس ، فوق ديپلم فني
۷۳۲ - سرپرست تعميرگاه، تعميركار،سرويسكار ۱۰-۵ سال فوق ديپلم فني ، ديپلم
۷۳۳ - راننده ، اپراتور ماشين آلات ۱۰ سال سواد خواندن و نوشتن ، داراي گواهينامه پايه ۱/ويژه

 

مشاغل پيشنهادي ديگر:

استخدام 5 رديف شغلي يك گروه فعال در زمينه توليد و بهره برداري مشتقات نفتي در تهران  

استخدام ۳ رديف شغلي يك شركت حوزه معماري در تهران 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط