استخدام كارشناس استقرار نرم‌افزار همكاران سيستم در تهران

تاریخ انقضا :1398/8/20

کد :94147

 استخدام كارشناس استقرار نرم‌افزار همكاران سيستم  فارغ‌التحصيل كارشناسي  و كارشناسي ارشد رشته هاي  مديريت، حسابداري، صنايع و رياضي
ارسال رزومه: sgit_tender@yahoo.com
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط