استخدام مقاطع ديپلم به بالا در شركتهاي تعاوني سفيران نور كوثر و صيانت ظفر سپاهان

تاریخ انقضا :1398/8/30

کد :94151

 شركتهاي تعاوني سفيران نور كوثر و صيانت ظفر سپاهان براي تكميل نيروي انساني خود جهت مشاغل اپراتوري و نگهباني ايستگاه هاي فشار قوي برق از واجدين شرايط ديپلم، فوق ديپلم و ليسانس در رشته ها و گرايش هاي مختلف از طريق آزمون و طي مراحل قانوني، دعوت به همكاري مي نمايد.
داوطلبان مي توانند جهت اطلاع از شرايط شركت در آزمون و ثبت نام تا تاريخ 98/8/14به سايت : http://www.azmoongroup.ir/  مراجعه نمايند.  

 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط