استخدام كارمند در مجموعه اي فعال در زمينه الكترونيك در تهران

تاریخ انقضا :1398/8/26

کد :94159

مجموعه اي فعال در زمينه الكترونيك واقع در جمهوري از دو نفر خانم/آقا با عنوان شغلي كارمند انبار با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:

كارمند انبار خانم : حداكثر 28 سال سن-  آشنا به ثبت و بررسي موجودي انبار (داراي آموزش رايگان)- ساعت كاري 8:30  الي  16( اضافه كار 16 تا 18)- حقوق: حدود 2ميليون

كارمند انبار آقا : حداكثر 31 سال سن- داراي كارت پايان خدمت- آشنا به ثبت و بررسي موجودي انبار (داراي آموزش رايگان)

 


 

سایت های مرتبط