استخدام يك شركت توليدي آرايشي و بهداشتي واقع در استان البرز

تاریخ انقضا :1398/8/30

کد :94252

 يك شركت توليدي آرايشي و بهداشتي به يك كارشناس شيمي با سابقه مفيد در امر توليد و تسلط به فرمول و سوابق R&D در اشتهارد نيازمند است:


ايميل : manager@hamrah-ir.com  

 

مشاغل پيشنهادي ديگر:

استخدام كارشناس ارشد فروش،سرپرست انبار در البرز 

استخدام حسابدار فروش در شركت مواد غذايي آذين زيبا جوان درالبرز 

 
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط