استخدام مهندس عمران درفرديس كرج

تاریخ انقضا :1398/8/21

کد :94275

يك شركت عمراني , جهت يكي ازپروژه هاي خود , درمحدوده فرديس كرج , به يك مهندس معدن (استخراج) , داراي عضويت درنظام مهندسي , معدن استان البرز , نيازمند است .متقاضيان رزومه خود  را به آدرس ذيل ارسال دارند :

azinmoein1234@gmail.com


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط