استخدام نيروي پذيرش درماهشهر

تاریخ انقضا :1398/8/21

کد :94276

جهت تكميل پرسنل پذيرش يك كلينك دندانپزشكي در ماهشهر به افراد با شرايط ذيل نيازمنديم :
شرايط : خانم / سن ۲۲ الي ۳۵ سال / داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم به بالا / تسلط  كامل به IDCL / داراي حداقل يك سال سابقه كار / داراي روابط عمومي بالا
لطفا رزومه و حقوق درخواستي خود را به آدرس ايميل SheidaGhahremani89@gmail.com ارسال نماييد. 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط