دعوت به همكاري وكيل و كارشناس حقوقي

تاریخ انقضا :1398/8/18

کد :94278

دعوت به همكاري وكيل , جهت ثبت و همكاري , در موسسه حقوقي

تلفن: 09123231165  

***************************************** 
مشاور حقوقي , حداكثر سن 30 سال , ليسانس مديريت،زبان و حقوق

تلفن: 09015421209  

*****************************************
به يك وكيل خانم , جهت همكاري در تاسيس , دفتر حقوقي نيازمنديم

تلفن: 22380192  

*****************************************
كار آموز وكالت , داراي پروانه ,

تلفن: 22291232

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط