استخدام نيروي فروش آقا جوان با تجربه فروش در اصفهان

تاریخ انقضا :1398/8/24

کد :94327

به نيروي فروش آقا جوان با تجربه فروش با تحصيلات بازاريابي در يك شركت بازرگاني در اصفهان نيازمنديم.
 
 Besnique.k.p@gmail.com

 

مشاغل پيشنهادي ديگر:

استخدام ويزيتور آقا با حقوق و مزايا در شركت تهران بوران دراصفهان

استخدام كارمند اداري و كارمند بازرگاني يك شركت در استان اصفهان

 

 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط