استخدام كارشناس استقرار سيستمها و مسئول دفتر مدير عامل

تاریخ انقضا :1398/10/10

کد :94581

شركت راهبران فراسامانه همكاران سيستم جهت كار در محيطي پويا و فعال در پست كارشناسي استقرار سيستمها و مسئول دفتر مدير عامل از افرادي با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

-آقايان با مدرك حداقل كارشناسي رشته هاي مديريت صنعتي/صنايع/نرم افزار از دانشگاه معتبر براي رديف شغلي كارشناس استقرار

-خانمها در رشته علوم سياسي يا اجتماعي يا مترجمي زبان انگليسي براي رديف شغلي مسئول دفتر مدير عامل

-آشنا با ويندوز و محيط آفيس بخصوص اكسل و اكسس 

-متولد سال 73و بعد از آن

-فقط  ساكن مناطق 22 گانه تهران

نحوه تماس: ثبت درخواست در وب سايت ( در مسير پيوستن به ما)

http://www.farasaman.com/newpages/hamkaribama/lang/Fa

يا ارسال رزومه به آدرس ايميل

info@farasaman.com

-الويت با افرادي است كه: 
-با نرم افزار هاي مالي , بازرگاني و يا SQL و ابزارهاي گزارش سازي  آشنائي داشته باشند.
-محل سكونت شهر تهران باشد. 
-معافيت يا اتمام دوره سربازي داشته باشند. 

 

 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط