استخدام يك كارخانه معتبر واقع در گرمسار فعال در زمينه رنگسازي

تاریخ انقضا :1398/9/12

کد :94750

 كارخانه معتبر واقع در  گرمسار فعال در زمينه رنگسازي از يك نفر آقا يا خانم  با عنوان شغلي مدير ايمني بهداشت (hse) با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:
- حداكثر 40 سال سن
- داراي 5سال سابقه كار مرتبط
- ساعت كاري 7:30 الي 16:30 و پنج شنبه ها تعطيل
-داراي سرويس از تهران

 


 

سایت های مرتبط