استخدام 8 رديف شغلي يك هلدينگ چند شركت تجاري واقع درخيابان مطهري تهران

تاریخ انقضا :1398/9/13

کد :94781

هلدينگ چند شركت تجاري واقع درخيابان  مطهري تهران  در موقعيت هاي شغلي : حسابدار مالي ،مدير مالي،مدير IT ، برنامه نويس PHP ، مدير منابع انساني ، كارشناس بازرگاني ، مدير بازرگاني و خدمات با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:
- با سابقه كار مرتبط در هر موقعيت شغلي


 

سایت های مرتبط