استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انقضا :1398/9/30

کد :95018

 ارتش جمهوري اسلامي ايران به منظور تكميل كادر افسري نيروهاي زميني، پدافند هوايي ، هوايي ، دريايي وسازمان هاي تابعه خود جهت پاسداري ازاستقلال وتماميت ارضي ونظام جمهوري اسلامي ايران وادامه راه شهيدان ازبين جوانان متدين ،انقلابي و سلحشورهمرزم ميپذيرد. داوطلبان درحال تحصيل ودانش آموختگان رشتههاي رياضيفيزيك وعلوم تجربي از طريق آزمون اختصاصي و مصاحبه حضوري انتخاب و به منظور فراگيري آموزشهاي نظامي كاربردي در دانشگاههاي افسري امام علي (ع)، خاتم الانبياء (ص)، هوايي شهيد ستاري، علوم دريائي امام خميني(ره) و فارابي مشغول به تحصيل خواهند شد.

شرايط ثبت نام:
الف- شرايط عمومي:
1- متدين به دين مبين اسلام.
2- تابعيت جمهوري اسلامي ايران (عدم سابقه تابعيت بيگانه)
3- ايمان به انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن.
4 - اعتقاد و التزام عملي به ولايت مطلقه فقيه.
5- كساني كه به عنوان عضو به ارتش ج.ا.ا مي پيوندند بايد براي رزمنده شدن وارد شوند و جهت پاسداري ازاستقلال وتماميت ارضي ونظام جمهوري اسلامي ايران آمادگي مأموريت درهرجايي راداشته باشند.
6- شاخصه هاي تدين وانقلابي بودن اصل بوده ودر همه مراحل موردتوجه قرارمي گيرد.
7- استخدام افراد برمبناي مرتفع نمودن مشكلات اقتصادي آنان نبوده وجذب واستخدام براساس نيازسازمان مي باشد.
8- دراستخدام افراد به وجود انگيزه خدمتي ، روحيه ايثارو فداكاري توجه مي گردد.
9- سپردن تعهد كافي مبني بر پرداخت دو برابر هزينه هاي دوره آموزشي درصورت استعفاء و يا اخراج برابر قوانين و مقررات ارتش ج.ا.ا.
10- دارابودن حداقل سن 16 سال تمام و حداكثر 22 سال (تا تاريخ 98/09/02) و در صورت انجام خدمت سربازي مدت خدمت ضرورت به حداكثر سن داوطلب اضافه مي شود(فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف مي باشند)
11- حداكثر سن براي رشته خلباني هواپيما 20 سال ميباشد.
12- دارا بودن سلامت جسم و روان(برابر معاينات استخدام).
تبصره: حداقل قد براي عموم داوطلبان 165 سانتيمتر و ديد چشم براي رشتههاي خلباني 10/10  و براي ساير رشتهها حداقل 8/10 مي باشد.
13- فقدان محكوميت مؤثر كيفري و محكوميت ناشي از اقدام عليه امنيت كشور، انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران.
14- نداشتن عضويت يا وابستگي و هواداري از احزاب ، گروهها و سازمانهاي سياسي.
15- عدم معروفيت به فساد اخلاقي برابر ضوابط گزينش .

ب- شرايط اختصاصي:
1-سپردن تعهد خدمتي برابر ضوابط قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران.
2  -داشتن حداقل معدل كل ديپلم براي فارغ التحصيلان رشتههاي علوم تجربي و رياضيفيزيك 14 و حداقل معدل كتبي 10 براي تمامي رشته ها مي باشد.
و براي داوطلبان در حال تحصيل (نظام جديد آموزشي3-3-3-3) حداقل معدل 14 سال دوم متوسطه (سال يازدهم) ملاك بوده و بايستي مدرك قبولي سال آخر متوسطه ( سال دوازدهم) خود رابا شرط حداقل معدل كل 14 ومعدل كتبي 10حداكثرتا قبل از شروع دوره رزم مقدماتي مشترك(تا تاريخ 01/5/99) ارائه نمايند در غير اينصورت قبولي آنان ناديده تلقي مي گردد.(فرزندان شاهد ،جانبازان از كار افتاده كلي ، آزادگان از كار افتاده كلي از شرط سن و معدل معاف مي باشند).
3  -جهت داوطلبان رشته خلباني هواپيما حداقل معدل كل 15 و حداقل معدل كتبي 12 مي باشد.
رشته خلباني بالگرد و پهباد معدل كل حداقل 14 و معدل كتبي حداقل 10 مي باشد.
4-قبولي در آزمون علمي ، معاينات پزشكي ، مقاومت جسماني و صلاحيتهاي گزينشي.
5-فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان ، ايثارگران و نظاميان از اولويت استخدام برخوردار ميباشند.
6-بسيجيان فعال ، حافظان كل قرآن كريم وداوطلبان عضويابي شده از اولويت استخدام برخوردار مي باشند.
7-دانشجويان مشغول به تحصيل در ساير دانشگاه ها درصورت داشتن شرايط و ضوابط موردنظر مي توانند ثبت نام نمايند.
8- از پذيرفته شدگاني كه دانشجوي ساير دانشگاه ها مي باشند مشروط به ارائه برگه انصراف از تحصيل ثبت نام نهايي بعمل خواهد آمد.
9  - درجه داران رسمي و پيماني (بين درجات گروهبان يكمي تا استواريكمي) مي توانند پس از اخذ مجوز از نيرو يا سازمان مربوط دركنكور اختصاصي شركت و فقط مجاز به پذيرش دردانشگاه نيرو/ سازمان متبوعه خود مي باشند.
10- امكان استخدام دارندگان معافيت پزشكي درارتش ج.ا.ا وجودندارد.
11- امكان استخدام داوطلبان مشمول داراي اضافه خدمت سنواتي وجود ندارد.
12  - با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزش، داوطلبان متأهل حق ثبت نام ندارند.
13- نداشتن تعهد خدمتي يا استخدامي به دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي.

زمان ثبت نام:
رياضي فيزيك - علوم تجربي 98/09/02 الي 98/10/15
دريافت كارت ورود به جلسه آزمون 98/11/08 الي 98/11/10
آزمون كتبي جمعه 98/11/11 ساعت 800 صبح
(حضور در حوزه امتحان يك ساعت قبل از شروع آزمون مي باشد)
داوطلبان داراي سهميه (شاهد،جانباز،آزاده،فرزند نظامي،بسيج فعال)بايستي مدارك مربوط به سهميه را حداكثر تا تاريخ 20/10/98 به دفاتر محل سكونت  خود تحويل نمايند. در غير اين صورت امتياز مربوطه كم لم يكن تلقي مي گردد.

ج- امتيازات:
1-تحصيل در دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران(دانشگاه افسري امام علي(ع) ،دانشگاه خاتم الانبياء (ص)، دانشگاه هوايي شهيد ستاري ، دانشگاه علوم دريايي امام خميني(ره) نوشهر و دانشكده علوم و فنون فارابي) شبانهروزي ميباشد.
2-پوشاك، تغذيه، آموزش ، بهداشت و درمان دانشجويان رايگان ميباشد.
3-به دانشجويان در طول تحصيل كمك هزينه تحصيلي پرداخت ميشود.
4-دانشجويان پس از طي 7 ترم موفقيت آميز تحصيلي به درجه ستواندومي نائل ميگردند و پس از دانشآموختگي به آنان دانشنامه كارشناسي در رشته مربوط اعطا ميگردد.
5-فارغ التحصيلان از تسهيلات ، وام هاي مصوب ، كارت اعتباري حكمت ، بيمه خدمات درماني و بيمه عمر براي خود و عائله تحت تكفل و ساير خدمات رفاهي برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد .

نكات قابل توجه:
داوطلبان با سابقه بيماري ها و شرايط جسم و روان ذكر شده حق ثبت نام ندارند ، در صورت اقدام خريد كارت و ثبت نام علاوه بر مستردد نشدن هزينه ثبت نام از مراحل گزينش حذف خواهند گرديد.
1- تالاسمي مينور
2- چاقي (BMI بالاتر از 30)
3- كوررنگي
4- سابقه جراحي هاي وسيع
5- مشكلات عمده ارتوپدي
6- سابقه هرگونه معافيت پزشكي از مراجع نظامي و انتظامي
7- هرگونه سابقه بيماري هاي مزمن اعصاب و روان
8-كليه بيماري هاي صعب العلاج
9-هرگونه بيماري يا سابقه بيماري كه نياز به مصرف طولاني مدت دارو داشته باشد.
10- كاهش شنوايي متوسط و شديد (بر مبناي تست شنوايي سنجي)
11- هرگونه اعتياد به مواد مخدر و روان گردان

*علاقمندان مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص ساير شرايط و نيز  ثبت نام به سايت aja.ir مراجعه نمايند.
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط