استخدام سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران

تاریخ انقضا :1398/9/12

کد :95021

 سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با همكاري معاونت منابع انساني قوه قضائيه در نظر دارد، به منظور تامين نيروي قضايي خود بر اساس ماده 4 قانون دادرسي نيروهاي مسلح و موافقت رياست محترم قوه قضاييه، تعدادي از افسران ذكور و يا كارمندان همتراز واجد شرايط عضو نيروهاي مسلح را از طريق برگزاري آزمون كتبي تستي و مصاحبه هاي تخصصي و گزينش در مشاغل قضايي براي مناطق مندرج در اين اطلاعيه جذب نمايد:

الف) شرايط عمومي جذب:
- تابعيت اصلي كشور جمهوري اسلامي ايران.
- اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسلام، ايمان و عدالت.
- التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت مطلقه فقيه و عدم وابستگي تشكيلاتي به احزاب، سازمان ها و گروه هاي غيرقانوني يا هواداري از آن ها.
- طهارت مولد.
- عدم اعتياد به دخانيات ، مواد مخدر و روان گردان.
- حسن شهرت ، اخلاق و امانتداري.
- نداشتن سابقه محكوميت كيفري.
- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار قضايي.

ب) شرايط اختصاصي جذب:
1- سابقه خدمت داوطلبان نيروهاي مسلح (ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش، سپاه پاسداران، نيروي انتظامي و وزارت دفاع) تا آخرين روز مهلت ثبت نام نبايد كمتر از پنج سال و بيشتر از شانزده سال باشد.
تبصره: به سابقه خدمت هر يك از اعضاي نيروهاي مسلح كه به سازمان قضايي مامور شده اند و در سازمان خدمت مي نمايند به ازاي هر پنج سال، يك سال و حداكثر تا سه سال اضافه مي شود.
2-داشتن حداكثر 40 سال سن تا آخرين روز مهلت ثبت نام.
3-داشتن حداقل مدرك كارشناسي پيوسته در يكي از رشته هاي گروه حقوق(كليه گرايش ها)، فقه و حقوق اسلامي و رشته الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي و مقاطع بالاتر.
- دارندگان مدارك تحصيلي سطح 2 حوزوي و بالاترجمعي نيروهاي مسلح
لازم به ذكر است مواد امتحاني دارندگان مدارك مذكور عبارت است از:
1- فقه شامل بيع مكاسب 2- اصول فقه شامل جلد يك كفايه الاصول: از ابتداي كتاب تا پايان المقصد الخامس
تذكر: داوطلبان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري بايد فارغ التحصيل رشته حقوق يا فقه و حقوق اسلامي يا الهيات با گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي در مقطع كارشناسي باشند.
4- داوطلبان بايد داراي رسته اداري يا قضايي باشند.
-در خصوص ساير رسته ها، در صورت قبولي در آزمون، امكان مأموريت آنان از طريق يگان به سازمان قضائي فراهم باشد.
5- شركت در آزمون كتبي تستي و كسب حد نصاب نمره قبولي.
6-موفقيت در مصاحبه علمي شفاهي توسط هيأت احراز صلاحيت داوطلبان منصب قضا.
7- احراز صلاحيت در مرحله گزينش
8- سپري نمودن دوره كارآموزي قضايي و موفقيت در آزمون جامع پايان دوره كارآموزي.

پ) مواد امتحاني آزمون تستي:
مواد ضريب
1-آيين دادرسي كيفري (ضريب 3 )
2-آيين دادرسي مدني ( ضريب 2 )
3-حقوق جزاي عمومي ( ضريب 3 )
4- حقوق جزاي اختصاصي ( ضريب 3 )
5- حقوق جزاي نظامي ( ضريب 4 )
6-حقوق مدني ( ضريب 2 )
7-حقوق اساسي (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) ( ضريب 1 )

ت)نحوه ثبت نام و زمان آزمون:
داوطلبان با مراجعه به سايت معاونت منابع انساني به آدرس https://qazahrm.eadl.ir و ورود به سامانه آزمون سازمان قضائي نيروهاي مسلح مي توانند نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند.

ت 1-مدارك مورد نياز:
۱.تكميل تقاضانامه اينترنتي
۲. پرداخت هزينه ثبت نام به مبلغ ۱.20۰.۰۰۰ (يك ميليون و دويست هزار) ريال بصورت الكترونيكي در ابتداي مراحل ثبت نام
۳. فايل عكس اسكن شده: داوطلب ميبايست يك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زير اسكن نموده و فايل آن را براي ثبتنام اينترنتي آماده نمايد.
۱-۳- عكس ۴ × 3 كه در سال جاري گرفته شده باشد (عكس تمام رخ)
۲-۳- عكس اسكن شده فقط بايد با فرمت JPG باشد.
۳-۳- اندازه عكس اسكن شده بايد حداكثر ۴۰۰×300 پيكسل و حداقل ۳۰۰ ×200 باشد.
۴-۳-تصوير داوطلب بايد واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد.
۵-۳- حجم فايل ذخيره شده عكس نبايد از ۷۰ كيلو بايت بيشتر باشد.
۶-۳- حاشيههاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد.
۷-۳- حتي الامكان عكس ، رنگي و داراي زمينه سفيد باشد.
تبصره: درصورت ارسال عكس غير معتبر، ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب ميگردد.
تذكر مهم: باتوجه به مشكلات بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه در كافي نت ثبت نام مي كنند رخ داده است، تاكيد مي گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام ميدهيد، علاوه بر كنترل اطلاعات ثبت نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

ت2- زمان ثبت نام و برگزاري آزمون:
۱- كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام در آزمون تصدي منصب قضا ويژه سازمان قضائي نيروهاي مسلح، در صورت داشتن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در بند الف و ب اين اطلاعيه نسبت به تهيه مدارك خواسته شده بر اساس بند (ت 1) اقدام و از تاريخ 02/09/1398 لغايت 11/09/1398 با مراجعه به پايگاه اطلاعرساني معاونت منابع انساني قوه قضائيه به نشاني https://qazahrm.eadl.ir و ورود به سامانه آزمون سازمان قضائي نيروهاي مسلح نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و در پايان ثبت نام به هر يك از داوطلبان كد رهگيري ارائه خواهد شد كه داوطلبان لازم است تا پايان كليه مراحل آزمون اين كد را نزد خود نگهداري نمايند. ضمناً يادآور ميشود ثبتنام منحصراً به صورت الكترونيكي ميباشد و داوطلبان لازم است از طريق سايت مذكور نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمايند و ثبت نام به غير از روش فوق غير قابل قبول ميباشد و اين دسته از داوطلبان مجاز به شركت در آزمون نميباشند.
۲- آزمون در روز جمعه مورخ 1398/10/06 و در تهران به صورت تستي برگزار مي شود.
۳- از داوطلبان پذيرفته شده در آزمون تستي، براي شركت در مصاحبه علمي دعوت به عمل خواهد آمد.
۴- كارت ورود به جلسه آزمون از روز يكشنبه مورخ1398/10/01 از طريق پايگاه اطلاعرساني معاونت منابع انساني قوه قضائيه در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت.
۵- ساعت و محل برگزاري آزمون بر روي كارت شركت در آزمون داوطلبان درج خواهد شد.

ث ) نحوه انتخاب داوطلبان (شرايط قبولي):
از ميان داوطلباني كه حد نصاب آزمون علمي را احراز نمايند به تعداد 3 برابر ظرفيت مورد نياز، براي طي مراحل بعدي پذيرش بعمل ميآيد.

ج) تذكرات مهم:
1-مسؤوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعلام شده در متن آگهي و يا ثبت مشخصات و ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل جذب و استخدم محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت صدور ابلاغ ، ابلاغ صادره لغو و متقاضي به يگان اعاده خواهد شد.
2-پذيرش نهايي قبول شدگان منوط به طي مراحل ماموريت از يگان خدمتي به سازمان قضايي نيروهاي مسلح است.
3-پذيرش نهايي بر اساس سهميه هر يك از نيروهاي مسلح توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح تعيين مي شود.
4-انتخاب محل خدمت بعد از دوره كارآموزي، براي مناطق مورد نياز و براساس تشخيص سازمان قضايي نيروهاي مسلح خواهد بود.
تبصره1: مناطق موردنياز: استان سيستان و بلوچستان(زاهدان-ايرانشهر-زابل-سراوان-چابهار)، استان كردستان(سنندج-سقز و بانه)، استان آذربايجان غربي(مهاباد)، استان ايلام(ايلام)، خوزستان(دزفول-ماهشهر-اهواز)، استان بوشهر(بوشهر)، هرمزگان(بندرعباس-بندر لنگه-بندر جاسك)، استان كرمان(كرمان-جيرفت-سيرجان)، خراسان جنوبي(بيرجند).
تبصره2: با توجه به عدم نياز سازمان قضايي در ساير مناطق، متقاضياني كه آمادگي خدمت در مناطق مذكور در تبصره ي 1 را ندارند از ثبت نام خودداري نمايند.
تبصره3:پذيرفته شدگان نهايي، متعهد مي شوند تا مدتي كه سازمان قضايي به خدمت آنان در محل هاي مذكور نياز دارد در محل هاي مورد نياز خدمت نمايند.
5-معاونت نظارت و بازرسي سازمان قضايي از طريق شماره تلفن هاي 82902748 و82902746- 021 در ساعات اداري، پاسخگوي سؤالات داوطلبان خواهد بود.
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط