استخدام يك شركت توليد كننده لبنيات واقع در جاده مخصوص تهران

تاریخ انقضا :1398/9/20

کد :95028

يك  شركت توليد كننده لبنيات واقع در جاده مخصوص تهران از تعدادي آقا با عنوان شغلي كارشناس فني  با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط :

حداكثر 35 سال سن

- داراي تجربه كار سيستم هاي برودتي
ساعت كار: شيفتي

-  داراي مزايايي مانند صبحانه، نهار و سرويس اياب و ذهاب

مدرك تحصيلي : حداقل فوق ديپلم و حداكثر ليسانس رشته مكانيك


 


 

سایت های مرتبط