استخدام 10 رديف شغلي در يك شركت توليدي در تهران

تاریخ انقضا :1398/9/30

کد :95144

يك شركت توليدي جهت تكميل كادر خود در استان تهران از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

1 انباردار 1 نفر/ آقا

   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   مسلط به كامپيوتر
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)

2 كمك انباردار 1 نفر/ آقا 

   ديپلم به بالا
   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)

3 كمك حسابدار 1 نفر/ آقا 

   كارشناسي
   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)

4 سوپروايزر توليد 2 نفر/ آقا 

   كارشناسي
   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)

5 كارشناس كنترل كيفيت 1 نفر/ آقا 

   كارشناسي
   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)

6 تعمير و نگهداري ماشين آلات 2 نفر/ آقا 

   كارشناسي
   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)

7 متخصص برق مكانيك دستگاه بسته بندي 1 نفر/ آقا 

   كارشناسي
   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)

8 كارمند اداري 1 نفر/ آقا 

   كارشناسي
   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)

9 مسئول خريد 1 نفر/ آقا 

   كارشناسي
   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)

10 حراست 2 نفر/ آقا 

   ديپلم
   داراي 3 سال سابقه مرتبط
   تمام وقت

شهرك صنعتي شمس آباد (كارخانه)
از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با ذكر شماره رديف و عنوان شغلي به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.
ذكر شماره رديف و عنوان شغلي الزامي مي باشد در غير اينصورت رزومه شما حذف مي گردد

ايميل : Tick.tock12397@gmail.com
آدرس شهرك صنعتي شمس آباد
 

مشاغل پيشنهادي ديگر:

استخدام 4 رديف شغلي شركت مهندسي اطلسي تهويه پارس 

استخدام كارمند بازرگاني و اداري يك شركت بازرگاني در تهران 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط