استخدام مهندس عمران و كارشناس HSE براي پروژه ساختماني در كاشان

تاریخ انقضا :1398/9/16

کد :95146

يك شركت ساختماني جهت تكميل كادر نيروي انساني پروژه هاي خود از استان هاي اصفهان و قم جهت كار در كاشان از افراد واجد شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد.

مهندس عمران
جهت سرپرست كارگاه با حداقل 12 سال تخصص مرتبط


مهندس عمران
جهت كارشناس دفتر فني با حداقل 6 سال تخصص


كارشناس HSE
با حداقل 4 سال تخصص مرتبط


از متقاضيان واجد شرايط خواهشمنديم رزومه خود را با درج كد شغلي به آدرس ايميل زير ارسال نمايند.

  estekhdam.soren@gmail.com


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط