اطلاعيه معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي در رابطه با اعزام نيروي كار دانش آموخته دانشگاهي به كشورهاي اسكانديناوي (دانمارك ، سوئد ، فنلاند و نروژ ) از جمله پرستاران و مهندسان متخصص

تاریخ انقضا :1398/9/30

کد :95271


 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط