استخدام يك شركت فعال در زمينه امور چاپ واقع در كيلومتر 11 جاده مخصوص تهران

تاریخ انقضا :1398/10/30

کد :96354

 يك شركت فعال در زمينه امور چاپ واقع در كيلومتر 11 جاده مخصوص از يك نفر خانم با عنوان شغلي تكنسين كنترل كيفيت با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:
-تكنسين كنترل كيفي در خط توليد
-حداكثر 30 سال سن
-شنبه تا پنج شنبه ساعت كاري 8 الي 12
-حقوق ساعتي همراه با ميان وعده غذايي  
-طبق ساعتهاي كاري بيمه لحاظ مي شود.
 


 

سایت های مرتبط