استخدام يك مركز آموزش و تحقيقات معتبر واقع در تهران

تاریخ انقضا :1398/10/30

کد :96358

 يك مركز آموزش و تحقيقات معتبر واقع در كريمخان زند از يك نفر آقا با عنوان شغلي خدمات با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:
- حداكثر 30 سال سن
-حداقل ديپلم
-حداقل يك سال سابقه كار مرتبط
-داراي كارت پايان خدمت
-ساعت كاري8 الي 16:15 و دو پنج شنبه در ماه روز كاري مي باشد.
- حقوق و مزاياي قانوني و بيمه 


 


 

سایت های مرتبط