استخدام يك شركت معتبر فعال در زمينه توليد انواع رنگ و رزين

تاریخ انقضا :1398/11/4

کد :96603

 يك شركت معتبر فعال در زمينه توليد انواع رنگ و رزين جهت تكميل كادر  پرسنلي خود، نيازمند به همكار آقا  با مشخصات زير مي باشد:

كارشناسي و يا كارشناسي‌ارشد مديريت بازرگاني يا شيمي آشنا به امور بازاريابي و فروش فارغ التحصيل از دانشگاه هاي معتبر دولتي با حداقل معدل 16

شرايط عمومي:

تسلط به زبان انگيسي

 ساكن اصفهان

حداكثر سن 30 سال  داراي كارت پايان خدمت و يا معافيت به غير از معافيت پزشكي  دارا بودن حداقل 2 سال سابقه كار مرتبط  

واجدين شرايط مي توانند حداكثر تا تاريخ 98/11/30 مشخصات فردي و رزومه تحصيلي و كاري  خود را به آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نمايند. polymer.paint.2019@gmail.com  


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط