استخدام شركت توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگارد

تاریخ انقضا :1398/11/25

کد :97204

شركت توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگارد (سهامي خاص) جهت تأمين نيروي انساني متخصص در پروژه هاي جديد نيروگاهي و صنايع نفت و گاز در جزيره قشم، از بين داوطلبان سراسر كشور طي آزمون كتبي، مصاحبه و گزينش جهت استخدام با شرايط زير دعوت به همكاري مينمايد.

الف) شرايط عمومي براي شركت در آزمون

1. داشتن تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
2. اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي ايران
3. انجام خدمت سربازي يا داشتن معافيت هاي قانوني دائم
4. عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات
5. نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر
6. داشتن سلامتي جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه گذاشته مي شود.
7. دارا بودن شرايط احراز شغل
8. نداشتن تعهد خدمتي و عدم اشتغال به تحصيل

ب) شرايط اختصاصي

1. داشتن حداكثر شرايط سني به شرح زير:
- متولدين 01/01/1366 به بعد در مقطع كارشناسي ارشد و بالاتر
- متولدين 01/01/1367 به بعد در مقطع كارشناسي
- متولدين 01/01/1369 به بعد در مقطع كارداني
- متولدين 01/01/1371 به بعد در مقطع ديپلم
2. داشتن مدرك تحصيلي مرتبط با رشته شغلي مورد نظر در جدول روبرو
3. پس از اعلام نتايج آزمون كتبي و مصاحبه، اولويت استخدام به تشخيص شركت با افراد ساكن جزيره قشم، استان هرمزگان و شهرهاي مجاور استان هرمزگان مي باشد.
4. چنانچه در هر يك از مراحل استخدامي خلاف واقع بودن اطلاعات ارائه شده از سوي فرد مسجل گردد، از ادامه فرآيند مراحل استخدامي فرد ممانعت به عمل خواهد آمد.
5. جهت رديف هاي 4 تا 8 جدول روبرو، سوابق كار فني و تخصصي متقاضيان بايد مرتبط با فعاليت هاي نيروگاهي و صنايع نفت و گاز با سوابق بيمه باشد كه به حداكثر سن افزوده مي شود (ارسال رزومه كاري و سوابق بيمه الزامي مي باشد).
6. براي پذيرفته شدگان نهايي اين آزمون(رديف هاي 1 تا 3جدول روبرو) ، شركت در طول خدمت هيچگونه تعهدي جهت اسكان و اياب و ذهاب به محل كار ندارد

ج) مدارك موردنياز
1. فرم تكميل شده ثبت نام (به طور دقيق و خوانا) كه در سايت دانشگاه مي باشد.
2. دو قطعه عكس جديد پشت نويسي شده (يك قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود).
3. تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي (پشت ورو)
4. تصوير برگ پايان خدمت يا معافيت دائم (پشت ورو)
5. تصوير آخرين مدرك تحصيلي يا گواهي فراغت از تحصيل كه معدل كل حتما در آن قيد شده باشد.
6. براي ارسال مدارك مورد نياز الزاماً از پاكتهاي پستي استاندارد 25*17 استفاده شود.

د) ساير نكات
1. محل برگزاري آزمون استان هرمزگان مي باشد.
2. شركت در آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي براي كليه داوطلبان از ساير استانها بلامانع است.
3. داوطلبان واجد شرايط مي بايست مدارك لازم را حداكثر تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخ 24/11/98 با پست سفارشي به آدرس تهران صندوق پستي 1719-16765 و كدپستي 53571-16589 پرديس فني و مهندسي شهيد عباسپور، واحد آزمون مركز آموزش هاي تخصصي شهيد عباسپور (آزمون جذب نيروي شركت تابان انرژي پاسارگاد) ارسال نمايند.
4. مدارك ارسالي براي ثبت نام به هيچ عنوان مسترد نمي شود. همچنين به مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5. داوطلبان مي توانند جهت آگاهي از زمان و مكان آزمون، دروس امتحاني و كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت مركز آموزش هاي تخصصي به آدرس http://sbu.ac.ir/ATC  قسمت آزمونهاي استخدامي مراجعه نمايند.

رديف    رشته شغلي     حداقل مقطع و رشته تحصيلي     جنسيت       حداقل سابقه كاري مرتبط(سال)     فرآيند جذب

1 تكنسين بهره برداري كارشناسي در رشته هاي مهندسي شيمي، برق و مكانيك (كليه گرايشها)
مرد -  0 - آزمون كتبي، مصاحبه تخصصي و گزينش
كارشناسي در رشته مهندسي نفت (گرايش بهره برداري) - 0 سابقه كار  

2 تكنسين تعميرات كارداني در رشته هاي برق و مكانيك (كليه گرايش ها) - 0 - ديپلم در رشته هاي برق و مكانيك
(فقط مراكز فني و حرفه اي)

3 افسر ايمني كارداني در رشته ايمني و بهداشت (كليه گرايشها) -  0 سابقه كاري
4 كارشناس HSE كارشناسي در رشته ايمني و بهداشت (كليه گرايشها)

5 مصاحبه تخصصي و گزينش

5 رييس تعميرات كارشناسي در رشته هاي مهندسي برق و مكانيك (كليه گرايشها) -  7  سال سابقه كار

6 رييس بهره برداري كارشناسي در رشته هاي مهندسي شيمي، برق و مكانيك (كليه گرايشها) - مهندسي نفت (گرايش بهره برداري) -  7 سال سابقه كار

7 كارشناس تعميرات كارشناسي در رشته هاي مهندسي شيمي، برق و مكانيك (كليه گرايشها) -  5  سال سابقه كار

8 سرشيفت بهره برداري كارشناسي در رشته هاي مهندسي شيمي، برق و مكانيك(كليه گرايشها) - 5 سال سابقه كار

جمع پرسنل مورد نياز (حداقل): نفر 100

 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط