دعوت به همكاري يك شركت صنعتي در تهران

تاریخ انقضا :1398/11/30

کد :97267

 يك شركت صنعتي از افراد با مشخصات ذيل دعوت به همكاري مي كند: 

قالبساز و كمك قالبساز مرد جهت كار پروژه اي با حقوق مكفي 

كد 2006
 


 

سایت های مرتبط