استخدام يك شركت واقع در مركز شهر تهران

تاریخ انقضا :1399/1/10

کد :97855

شركتي واقع در  خيابان جمهوري از يك نفر خانم يا آقا با عنوان شغلي كمك حسابدار با شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:

-ساعت كاري 8:30 الي 17:30 و 5شنبه ها تا ساعت 14:30

-1 سال سابقه كار  كمك حسابداري

-كارداني يا كارشناسي رشته حسابداري

-حقوق 1500 الي 1800 و بعد از يك ماه تا 2ميليون قابل افزايش 

 


 

سایت های مرتبط