استخدام دريك شركت توليد كننده بزرگ در تهران

تاریخ انقضا :1399/1/7

کد :97925

يك شركت توليد كننده بزرگ با توجه به شرايط زير دعوت به همكاري مي نمايد:

شرايط:

كاردان كامپيوتر
اقا
حداكثر 25 سال سن
وظيفه: پشتيباني نرم افزاري و سخت افزار و پرينتر


 

سایت های مرتبط