استخدام در همكاران سيستم اصفهان

تاریخ انقضا :1399/1/11

کد :97969

                                   دعوت به همكاري كارشناس استقرار و پشتيباني            

- داراي مدرك كارشناسي يا كارشناسي ارشد
- رشته هاي مديريت، حسابداري،مهندسي صنايع ، نرم افزار و IT
- روابط عمومي قوي و مسئوليت پذير
- توانايي حل مسئله ، كار تيمي و يادگيري سريع مفاهيم
- محل فعاليت : اصفهان

ارسال رزومه به : esf@systemgroup.net
 


 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط