استخدام يك شركت توليدي در شهرك صنعتي توس

تاریخ انقضا :1399/1/25

کد :98204

يك شركت معتبر توليدي در شهرك صنعتي توس به كارشناس واحد كنترل كيفيت با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد شيمي آلي و مهندس شيمي حداكثر 30 سال سن داراي كارت پايان خدمت نظام وظيفه نيازمند است:

ايميل Resume@laktalaee.com
 

 

 

 

 

 

 

سازمان‌ها و شرکت‌های معتبر، که با بازارکار همکاری می‌کنند  

 

سایت های مرتبط